Rezervační systém


Pokud máte přihlašovací údaje, přihlaste se do systému.
Gastroenterologická ambulance
Ambulance

Ordinační hodiny:

Elektronicky se lze objednat do naší ambulance pouze ke konzultaci.
Na tuto konzultaci musíte mít žádanku.
Endoskopická vyšetření se elektronicky objednat nedají.
Můžete se objednat telefonicky nebo osobně.

Nejbližší volné termíny ambulance
Hematologická ambulance
Ambulance

Ordinační hodiny:

Nový pacient se na hematologické vyšetření dostaví se žádankou praktického nebo odborného lékaře a nalačno.

Nejbližší volné termíny ambulance
Neurologická ambulance I.
Ambulance

Ordinační hodiny:

Objednáváte se na vyšetření v neurologické ambulanci. K tomuto vyšetření je nutné doporučení praktického či odborného lékaře. K vyšetření doneste nálezy z vyšetření vztahující se k Vašim potížím a seznam užívaných léků. V případě dotazů nás kontaktuje na telefonních číslech 516 838 332 či 516 838 325 v č­asech 7,15–8.30 a 13.00–14.30 hodin.

Nejbližší volné termíny ambulance
Neurologická ambulance II.
Ambulance

Ordinační hodiny:

Objednáváte se na vyšetření v neurologické ambulanci. K tomuto vyšetření je nutné doporučení praktického či odborného lékaře. K vyšetření doneste nálezy z vyšetření vztahující se k Vašim potížím a seznam užívaných léků. V případě dotazů nás kontaktuje na telefonních číslech 516 838 332 či 516 838 325 v č­asech 7,15–8.30 a 13.00–14.30 hodin.

Nejbližší volné termíny ambulance
Plicní ambulance I.
Ambulance

Ordinační hodiny:

Objednáváte se k plicnímu vyšetření. V případě, že nenaleznete volný termín, objednejte se telefonicky na čísle 516 838 375. Pokud máte akutní potíže, které nevyřeší váš praktický lékař, kontaktujte nás na čísle 516 838 375.

Nejbližší volné termíny ambulance
Psychologická ambulance
Ambulance

Ordinační hodiny:

Objednáváte se na psychologické vyšetření. Potřebujete vyplněnou žádanku od lékaře (s přiložením všech dostupných údajů o zdravotním a psychickém stavu týkající se vyšetření a specifikaci vyšetření lékařem). Nutné přinést veškeré dosavadní nálezy týkající se stavu (může se jednat o vyšetření z PPP, od školního psychologa, z dalších zařízení, vč. zdravotních nálezů jako např. z Neurologie, propouštěcí zprávy z Psychiatrie a dal.). Před příchodem si, prosím, sepište také ve word dokumentu své potíže, nebo potíže, jak na ně upozorňuje okolí -“okolnosti potíží“. U dětí si předpřipravte kompletní anamnestické údaje (od narození), a ideálně i krátkou zprávu o adaptaci dítěte ve školce/škole za účelem psychodiagnostiky. Děkuji.

Nejbližší volné termíny ambulance
Preventivní screeningová mamografie
Radiodiagnostické odd.

Ordinační hodiny:

Objednáváte se na preventivní vyšetření prsu mamografem. K vyšetření je nutná žádanka na screeningovou mamografii s razítkem a podpisem lékaře (gynekolog, praktický lékař). Ženy ve věku 40–45 let si vyšetření hradí (900 Kč) a nepotřebují žádanku.V případě nejasností nás kontaktujte na recepci RDG tel. 516 838 185 nebo bezplatné telefonní lince 800 149 485.

Nejbližší volné termíny ambulance
Ultrazvuk prsu – samoplátce
Radiodiagnostické odd.

Ordinační hodiny:

Objednáváte se na vyšetření prsu ultrazvukem. Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nepotřebujete žádanku od lékaře. Jeho cena pro samoplátce je 700 Kč. V případě dotazů nás kontaktujte na recepci RDG tel. 516 838 185 nebo bezplatné telefonní lince 800 149 485.

Nejbližší volné termíny ambulance
Urologická ambulance
JDP Oddělení

Ordinační hodiny:

K prvnímu vyšetření se dostavte s žádankou od lékaře, který Vás k nám odesílá. V případě nejasností nás kontaktujte prostřednictvím recepce na tel. 516 838 500.

Nejbližší volné termíny ambulance
Termíny vyšetření

Upozornění - informace o souborech cookie

Stránka rezervačního systému používá