Rezervační systém


Pokud jste zaregistrován, přihlaste se.
Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Súhlas

so spracovaním osobných údajov

 

ve smyslu § 13 odst. 1 zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR")

Provozovatelem Vašich osobních údajů je nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, IČ: 00386634 (dále jen "provozovatel"). Poskytnuté osobní údaje dotyčnou osobou jako odběratelům novinek budou zpracovávány výlučně za účelem zasílání novinek. Poskytnutí osobních údajů, jakož i udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné a tento souhlas je možné kdykoliv odvolat . Práva dotčené osoby podle čl. 13 GDPR a / nebo § 19 zákona o ochraně osobních údajů jsou uvedeny link. Dotyčná osoba byla seznámena se všemi informacemi podle čl. 13 GDPR a / nebo § 19 zákona o ochraně osobních údajů a zároveň prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.
Upozornění: V případě odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné že dojde k omezení schopnosti provozovatele poskytnout službu.